Čo je DPF/FAP filter

DPF filter

Filter pevných častíc (DPF) je zariadenie, ktoré je umiestnené vo výfukovom systéme a zachytáva častice sadzí / nafty tak, aby sa nedostávali do ovzdušia. Častice menšie ako 10 mikrometrov sa často označujú ako PM 10, z ktorých je filter pevných častíc schopný odfiltrovať 85%, čím sa znižujú škodlivé emisie.

DPF fixuje čiastočky sadzí a popola nachádzajúce sa vo výfukových plynoch v pórovitej keramickej štruktúre filtra. Výfukové plyny vstupujú do DPF a prechádzajú cez porézne steny kanálov, kde sa zachytávajú častice. Väčšina výrobcov odporúča, aby sa filtre pravidelne vyčistili po cca 150-200tisíc km. Napríklad čistenie filtra Ford 1.6tdci je potrebné po 130tisíc km, alebo Scania po 220tisíc km. Niektorí výrobcovia však kvôli marketingu neurčujú interval čistenia.

FAP filter

FAP je filter pevných častíc, ktorý používa skupina Citroen-Peugeot. Častice sadzí sa spaľujú pri teplote 600-650 stupňov. Teplota výfukových plynov je však obyčajne oveľa nižšia. Aby sa sadze z filtra spálili aj pri nižšej teplote, vstrekuje sa do výfukového systému oxid céria. K systému patrí špeciálna nádoba, ktorú je potrebné doplniť špeciálnou prísadou, často nazývanou močovina, po cca 80-130 tisíc km. Oxid céria napomáha spaľovaniu sadzí tak, že zníži zapaľovaciu teplotu sadzí na 450°C, avšak samotný oxid céria sa nespaľuje a usadzuje sa vo filtri. My sme schopní vyčistiť aj filtre znečistené oxidom céria.

Filter pevných častíc je potrebné pravidelne čistiť, aby sme zabránili upchaniu, poškodeniu motora, strate výkonu, zvýšeniu spotreby, poškodeniu, kolapsu alebo perforácii filtra.

 

- Norma EURO3 od roku 2000 ustanovuje limity CO a HC, použivajú katalyzátor.    

- Norma EURO4 od roku 2004 sa objavili prvé automobily s filtrom pevných častíc.

- Norma EURO5 od roku 2009 ustanovuje používať pre vozidlá s dieselovým motorom a nákladným vozidlám DPF filter povinne.

- Norma EURO6 od roku 2014 ďalej sprísňuje podmienky za účelom zníženia emisií oxidov dusíka(NOx). Výrobcovia museli namontovať ešte jeden filter tzv.SCR(Selective catalytic reduction) ktorého účinnosť už bola preukázaná na nákladných vozidlách. Pri tomto riešení často musia namontovať po celej sústave ešte jeden katalyzátor.

 

Z dôvodu sprísnených emisných noriem v žiadnom prípade neodporúčame odstraňovať filter.

 

Spôsoby čistenia

Regenerácia

Častice v DPF sa skladajú zo sadzí a popola. Regenerácia sa obyčajne vykonáva pri 400-800 km, v priebehu ktorého sú sadze z filtra odstránené, avšak popol sa pomaly usádza v kanáloch až kým nedosiahne kritickú hranicu a nie je možné ho odstrániť regeneráciou. Popol nie je možné spáliť, a preto je potrebné ho odstrániť účinnou metódou. DPFxpress s.r.o. ponúka ideálne riešenie tohto problému.

Nahromadenie popola a sadzí obmedzuje prúdenie výfukových plynov, čím sa zvyšuje protitlak, čo sťažuje dýchanie motora. Toto vo veľkej miere ovplyvňuje výkon motora a spotrebu paliva.

 

Špeciálne čistenie

Existuje množstvo alternatívnych spôsobov čistenia DPF, medzi ktoré patrí ultrazvuk, termická regenerácia alebo fúkanie. Tieto spôsoby sú častokrát účinnejšie ako regenerácia, avšak sú menej efektívne, čo sa týka odstránenia popola, a v niektorých prípadoch si vyžadujú rozrezanie a opätovné zváranie filtra, čo je z pohľadu filtra veľmi nebezpečné. Mnohí sa pokúšajú aj s chemickým čistením, tento proces však rozožiera vložku a drahé kovy, a po uplynutí krátkej doby sa môže opakovane zaniesť. Je to preto, lebo chemikálie menia zloženie priemyselného porcelánu nachádzajúceho sa vo filtri.

Nútená regenerácia

Nútená regenerácia je len prechodné riešenie, keďže neodstraňuje popol, len usadené sadze. Keď obsah popola dosiahne kritickú hranicu, tento proces už nie je účinný. Tento proces čistenia  môže naštartovať mechanik použitím vhodnej techniky, vhodných prístrojov a prístupom k riadiacim systémom automobilov. Po začatí procesu, riadiaca jednotka motora nechá motor bežať po dlhšiu dobu na vysokých otáčkach, aby sa dosiahla vysoká teplota výfukových plynov, čo má za následok vyhorenie sadzí nahromadených vo filtri. V mnohých prípadoch riadiaca jednotka motora vstrekuje palivo do procesu dodatočného spaľovania, aby výfukové plyny dosiahli teplotu potrebnú na spaľovanie sadzí. V mnohých prípadoch je potrebné vymeniť motorový olej, keďže olej sa riedi palivom! V prípade, že sa filter naplnil, nútená regenerácia alebo pridávanie chemických prísad sú schopné odstrániť len časť sadzí, avšak popol vo filtri zostáva.

Naša firma ponúka účinné odstránenie sadzí, popola, ako aj znečistenia spôsobené olejom, chladiacou kvapalinou alebo oxidom céria.

 

 

 

 

 

Čistenie? Výmena? Originálny diel? Neoriginálny diel? Vyradenie?

  • Ak filter pevných častíc nie je fyzicky poškodený, je úplne zbytočné ho meniť, keďže nami vykonávaným spôsobom čistenia sme schopní dosiahnuť pôvodný stav filtra. V prípade menšieho fyzického poškodenia sme schopní filter opraviť.
  • S neoriginálnymi filtrami nemáme dobré skúsenosti a odporúčame ich len vo výnimočných prípadoch. Neoriginálne filtre nezvládajú uvedené kilometre, často nevydržia ani rok. Do týchto filtrov sú namiesto keramických vložiek vkladané kovové alebo silikónové vložky z nízkokvalitného materiálu. V každom prípade je najlepšie používať originálne diely. Časom sa aj nový filter zanesie a bude potrebné ho čistiť.
  • V prípade vyradenia, odstránenia filtra sa dodržanie environmentálnych noriem stáva nemožným a vozidlo nebude spĺňať technické požiadavky. V prípade vyradenia je taktiež potrebné pomocou špeciálnych programov vyradiť aj danú funkciu z riadiacej jednotky motora, čo predstavuje ďalšie náklady. Ak je vnútro filtra odstránené, rozbije sa a neskôr ho už nie je možné namontovať späť. V žiadnom prípade neodporúčame odstránenie filtra, mohlo by to mať za následok vážne problémy. Vyradenie programu je obyčajne drahšie ako čistenie napr. (Europské vozidlá od 200€ bez DPH, Japonské od 300€ bez DPH ceny sú podľa chiptuning portálu).. Ak filter nie je poškodený, iba špinavý, zanesený alebo upchatý najlepším riešením je čistenie.

 

Dôvody upchatia

  1. vysoký počet najazdených kilometrov alebo krátke trasy.
  2. z dôvodu porúch iných dielov/častí vozidla(EGR ventil, turbo, vstrekovače, teplotné senzory, snímač tlaku DPF, prietokomeru vzduchu, aditívny systém, lambda sonda, žhaviaca sviečka, termostat, nízka kompresia, zhorený výfukový ventil, znečistenie oleja, znečistenie chladiacej kvapaliny, atď.) Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.