Ochrana osobných údajov

Informácie o cookies využívaných na webovej stránke www.dpfxpress.sk

Webová stránka www.dpfxpress.sk používa cookies, ktoré slúžia na:

  • zabezpečenie základných funkcií webovej stránky
  • analýzu návštevnosti webovej stránky a správania návštevníka 
  • prispôsobenie reklám 
  • poskytovanie funkcií sociálnych sietí

Niektoré zo súborov cookies, ktoré na našich webových stránkach používame môžu predstavovať spracúvanie osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Spracúvanie cookies na webovej stránke www.dpfxpress.sk realizuje prevádzkovateľ webovej stránky – obchodná spoločnosť dpfxpress s.r.o., so sídlom Hlavná 56/144, 930 11 Topoľníky, IČO: 52 361 055, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 44517/T.

1. Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia. Zariadením je na účely využívania cookies potrebné rozumieť najmä Váš počítač, smartphone, tablet, alebo akékoľvek iné zariadenie s prístupom na internet, prostredníctvom ktorého dochádza k návšteve webovej stránky. Súbory cookies sa ukladajú do priečinka internetového  prehliadača návštevníka webovej stránky. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. 

Prostredníctvom tohto dokumentu sú návštevníkovi webovej stránky www.dpfxpress.sk poskytované informácie požadované v zmysle § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého „Každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, je na to oprávnený iba ak dotknutý užívateľ udelil súhlas na základe jasných a úplných informácií o účele ich spracovania; za súhlas na tento účel sa považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu.“

V prípade, ak navštívite webovú stránku www.dpfxpress.sk, je Vám oznámené, že webová stránka používa súbory cookies, pričom ste vyzvaný, aby ste zmenili nastavenia v používaní cookies vrátane rozsahu, v akom budú cookies používané. Následne ďalším prehliadaním webovej stránky akceptujete používanie cookies. Zmeny vo využívaných cookies môžete realizovať prostredníctvom nastavení webového prehliadača alebo v nastaveniach úvodného okna.

Pri využívaní cookies diferencujeme, ktoré z nich predstavujú alebo by mohli predstavovať spracúvanie osobných údajov:

  • Základné cookies sú nevyhnutné pre riadne fungovanie webovej stránky a umožňujú požívanie základných funkcií (napríklad zapamätanie prihlásenia, predvyplnenie formulárov). Tento druh cookies nepredstavuje spracúvanie osobných údajov a ich zakázaním môže byť narušená bezchybná prevádzka webovej stránky.
  • Prevádzkové cookies (preferencie, štatistiky) pomocou ktorých dochádza k zhromažďovaniu informácií o tom, ako návštevník používa webovú stránku a k zhromažďovaniu informácií potrebných na analýzu obsahu, výkonu a dizajnu webovej stránky.
  • Reklamné cookies – prostredníctvom ktorých dochádza k zacieleniu reklamy na konkrétneho návštevníka webovej stránky
  • Cookies tretích strán - na webovej stránke môžu byť umiestnené aj cookies tretích strán, t. j. prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok, ktoré nepodliehajú kontrole webovej stránky spoločnosti dpfxpress s.r.o. Jedná sa o prípady využívania nástrojov určených na analýzu webovej stránky a marketingové nástroje (napr. Google Analytics, Google Adwords, pluginy Facebook, Youtube, Instagram, a pod.)

 

2. Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

Nastavenie cookies, ktoré využívame na webovej stránke www.dpfxpress.sk môžete zmeniť zablokovaním cookies v nastaveniach Vášho prehliadača alebo prostredníctvom úvodného okna. V rámci webového prehliadača zároveň získate bližšie informácie o využívaných cookies a zároveň je Vám daná možnosť Vami zvolené cookies blokovať. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. To, či využívanie cookies umožníte, je na Vašom rozhodnutí. Upozorňujeme však, že blokovaním cookies môže dôjsť k zníženiu funkčnosti webovej stránky, čo môže návštevníkovi webovej stránky spôsobiť komplikácie pri prehliadaní webovej stránky. Inštrukcie na zmenu cookies a ich prípadné blokovanie nájdete v časti „pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

Návody na vymazanie cookies:

Google Chrome™ https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk&hlrm=en (Otvoriť)

Microsoft Edge™ https://support.microsoft.com/sk-sk/help/4027947/windows-delete-cookies (Otvoriť)

Internet Explorer ™ https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Otvoriť)

Safari™ https://support.apple.com/sk-sk/guide/safari/sfri11471/mac (Otvoriť)

Opera™ https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies (Otvoriť)

Mozilla Firefox™ https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies (Otvoriť)

3. Základné cookies nám pomáhajú zabezpečiť základné funkcie webovej stránky. Nami využívané cookies nie sú schopné identifikovať konkrétnu fyzickú osobu na základe cookies, ktoré sa uložia v prehliadači takejto osoby pri návšteve webovej stránky.

4. Na našej webovej stránke využívame aj nástroje Google Analytics a Google Adwords, ktoré predstavujú službu pre webovú analýzu, sledovanie návštevnosti a manažment reklám. Taktiež využívame nástroje, ktoré umožňujú cielenie reklám na konkrétneho návštevníka webovej stránky. Údaje získané prostredníctvom služieb Google sa zhromažďujú a následne zdieľajú so spoločnosťou Google. Google môže takto zhromaždené údaje použiť na prispôsobenie reklamnej siete. Úpravou nastavení Vášho prehliadača alebo úvodného okna sa môžete odhlásiť zo zaznamenávania vašej činnosti v službe Google Analytics a/alebo z cielenia reklám služby Google Adwords. Viac informácií o využívaní týchto cookies nájdete priamo na stránke spoločnosti Google https://policies.google.com/privacy?hl=sk. 

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

5. Webová stránka obsahuje aj odkazy na webové stránky (sociálne siete) tretích subjektov. Pokiaľ na tieto odkazy nekliknete nebudú prenesené žiadne údaje do sociálnych sietí. Kliknutím na tieto odkazy akceptujete komunikáciu so servermi sociálnej siete a budete presmerovaní na stránku tejto tretej strany. Odporúčame, aby ste sa oboznámili so zásadami ochrany osobných údajov navštívených webových stránok. Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť a nemá kontrolu nad obsahom a zásadami ochrany osobných údajov takýchto webových stránok.

Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írsko

6. Na aký účel využívame cookies?

Na našej webovej stránke využívame cookies, ktoré sú nevyhnutné pre zaistenie fungovania webovej stránky. Tieto cookies o návštevníkovi webovej stránky nezhromažďujú žiadne informácie, ktoré by mali charakter osobných údajov, ktoré by sa dali využiť v rámci marketingovej činnosti alebo pre využitie behaviorálnej reklamy. Ich zakázaním nemôžeme zaručiť úplnú funkčnosť webovej stránky.

Prostredníctvom prevádzkových cookies je nám umožnené zhromažďovať informácie o tom, ako webovú stránku www.dpfxpress.sk  využívate, čo nám umožňuje optimalizovať nastavenie webovej stránky. Prostredníctvom týchto cookies dochádza najmä k získavaniu štatistických údajov o tom, ako je webová stránka používaná. Prostredníctvom využívaných cookies môže dochádzať najmä k získavaniu údajov o správaní návštevníka na webovej stránke a to najmä spôsob pohybu po webovej stránke, prípadne údaje o zariadení, z ktorého si webovú stránku prehliadate a operačný systém vrátane jeho verzie.

Reklamné cookies sú využívané pre cielenie reklamy. Prostredníctvom reklamných cookies tak môže dochádzať k zhromažďovaniu takých informácií, ktoré môžu mať charakter osobných údajov, resp. môžu predstavovať spracúvanie osobných údajov.

7. Tieto informácie o využívaní súborov cookies je prevádzkovateľ webovej stránky www.dpfxpress.sk oprávnený kedykoľvek meniť, a to v súvislosti so zmenami prijatými pri používaní cookies. Odporúčame Vám preto pravidelne kontrolovať tieto Informácie o cookies využívaných na webovej stránke www.dpfxpress.sk aby ste mali prehľad o tom, akým spôsobom súbory cookies používame.